خنده

جک

تا حالا فکر کردی که اگه توماس ادیسون نبود مجبور بودیم تو تاریکی تلویزیون تماشا کنیم؟(از سخنان یک ترک اندیشمند) 

 

مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می‌کنند، بر اثر کمبود حوصله طلاق می‌دهند، و بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می‌کن 

 

مورچه عاشق دختر همسایه می شه بعد از یک هفته می فهمه که چایی خشک بوده