خنده

جک

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده/ تو رختخواب مخمل آبیش خوابیده/ 

عروسک من چشماتو وا کن/ اس ام اس تو حالا نگاه کن/ 

عروسک من اسگول شدی برو لالا کن!!!!!!!!!!!