خنده

خنده

طرف داشته تو خیابون راه میرفته,رفیقش میبیندش
بش میگه:کجا داری میری؟
میگه:میرم کارواش
بش میگه:پس کو ماشینت؟
میگه:بابا دو قدم راه که آدم ماشین نمیخواد.

 

یک روز پسری به پدرش میگه بابا 100 تومن میدی؟
باباش میگه : چی؟ 80 تومن؟
بچه های مردم 60 تومن میگیرن صداشون هم در نمی آد. اونوقت تو 30 تومن داری میگری.
بیا این 10 تومنش . 5 تومنش هم بیار

یه روز یه سوسکه از چاه دستشویی بیرون میاد بهش میگن:

چرااومدی بیرون میگه:((به امید یه هوای تازه تر.............))

 

یه بار یه ترکه میخواسته دستشویی درست کنه آجر کم میاره اپنش میکنه.