خنده

یادت باشه دنباله ۳ چیز ندویی
۱ـاتوبوس
۲ـمترو
۳ـپسر
حالا چرا؟
چون هر کدومشون برن ۱۰ دقیقه بعد یکی دیگه میاد